O metodzie w malarstwie

Na swoich kursach używam ćwiczeń aktywujących prawą półkulę mózgu, niestandardowe triki i metody, które pozwalają szybko opanować podstawy rysunku i malarstwa oraz spojrzeć w inny sposób na swoje możliwośći. 

Również dbam o to, by już od początku każdy uczył się wyrażać swoją charakterystyczność i szukał swojego stylu.

Po kursie podstawowym każdy może śmiało malować i tworzyć własne obrazy. Również uaktywni prawą półkulę mózgu, która jest odpowiedzialna u artystów za wizję obiektów w przestrzeni, u muzyków za słuch a u kreatywnych ludzi za innowacyjne rozwiązania.